Aktive prosjekter

EØS og handlingsrommet

Forprosjekt med hensikt å lage et kunnskapsgrunnlag om Norges handlingsrom innenfor EØS-avtalen, med særlig vekt på kommunal sektors oppgaver.

Prosjektledelse

Anne Mette Ødegård

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

februar 2020
desember 2021