Pilotering av økonomiske insentiver i integreringsarbeidet for flyktninger

Fafo og Frisch-senteret utformet i 2019 tre forslag til bruk av økonomiske insentiver i integreringsarbeidet for flyktninger og innvandrere: a) Bonus til deltakere som består norskprøver på et gitt nivå og på en viss tid, c) Bonus til kommuner basert på deltakernes resultater i norskopplæringen og c) Bonus til kommuner og/eller fylkeskommuner som legger til rette for høyere deltakelse og gjennomføring av videregående opplæring for nyankomne flyktninger over 25 år. I modul 2 skal vi pilotere samtlige modeller og vurdere om de er egnet for videre systematisk utprøving. Resultatene skal oppsummeres i en rapport, som redegjør for erfaringene som er gjort, og gir en begrunnet vurdering av om og under hvilke forutsetninger modellen(e) bør prøves ut i større skala.

Prosjektledelse

Hanne Cecilie Kavli

Oppdragsgiver(e)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Prosjektperiode

januar 2020
desember 2022