Aktive prosjekter

Utvikling av forsøk med et stipend til fagarbeidere

Det skal utvikles en eller flere modeller for utprøving av stipend til fagarbeidere. Modellen(e) skal kunne implementeres og effektevalueres, fortrinnsvis gjennom et randomisert kontrollert forsøk (RCT)..

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Frischsenteret. Det skal utvikles en eller flere modeller for utprøving av stipend til fagarbeidere. Modellen(e) skal kunne implementeres og effektevalueres, fortrinnsvis gjennom et randomisert kontrollert forsøk (RCT). Formålet med utprøvingen er å framskaffe kunnskap om hvilken betydning økonomiske insentiver har for fagarbeideres deltakelse i og fullføring av utdanning.

Prosjektledelse

Anna Hagen Tønder

Prosjektledelse

Karen Evelyn Hauge, Frischsenteret

Oppdragsgiver(e)

Kompetanse Norge

Prosjektperiode

mai 2020
desember 2022