Skip to main content

Kompetansereform for arbeidsfolk: Hva kan vi lære av Norden?


Fafo skal lage en kunnskapsoversikt over kompetansepolitiske tiltak rettet mot faglært og ufaglært arbeidskraft i de nordiske landene de siste 10-15 årene. Oversikten skal også si noe om erfaringer med ulike typer tiltak.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2023
  • Avsluttes:
    august 2023

Oppdragsgiver

LO

Bærekraftsmål