Skip to main content

Matutdeling i regi av frivillige organisasjoner og andre relevante aktører

To english version

To english version

Fafo og Institutt for samfunnsforskning undersøke hva som kjennetegner det norske matutdelingstilbudet.

På oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet skal Fafo og ISF undersøke det norske matutdelingstilbudet. I prosjektet skal det gjennomføres en landsomfattende kartlegging av tilbudet slik at vi får kunnskap om både omfang og innretting av tilbudet. Vi vil framskaffe informasjon om bakgrunnen og situasjonen til de som benytter seg av matutdelingene. Ambisjonen er å forstå hva som er årsaken til at folk har behov for mathjelp og hvordan det oppleves å oppsøke et matutdelingstilbud.