Skip to main content

Migrasjonsbeslutninger blant ukrainske flyktninger i Norge


I dette prosjektet kartlegger vi forståelser av retur, sekundærmigrasjon og fremtidsmuligheter blant Ukrainske flyktninger i Italia, Sverige, Polen og Norge.

I del 1 av prosjektet så vi på hvordan ukrainske flyktninger i Norge og Polen reflekterte rundt flukt, retur og sekundærmigrasjon i det første halvåret etter Russlands invasjon.

I del 2 av prosjektet utvider vi til også å se på migrasjonsaspirasjoner blant ukrainske flyktninger i Italia og Sverige. I del 2 vil vi også mer eksplisitt analysere migrasjonsambisjoner og fremtidsplaner i lys av rammebetingelsene flyktningene lever under. Vi vil se på deres arbeidsmarkedstilgang, ytelser og tjenester, sosiale nettverk, lokal tilknytning og undersøke betydning av tilgang til arbeid, rettigheter, språkopplæring og velferdsgoder. Vi spør hva dette betyr for flyktningenes vurderinger av hvor i Europa de reiser og om de vurderer å reise videre etter å ha søkt beskyttelse i ett land.

I prosjektet har vi valgt ut tre land i tillegg til Norge. Sverige er valgt ut fordi de har valgt en mer restriktiv linje for hvilke rettigheter ukrainske flyktninger får. Italia fordi det var et av de viktigste landene for ukrainske arbeidsmigranter før krigen, og hjem til en betydelig Ukrainsk diaspora.

Vi viderefører også feltarbeid i Polen – som er det landet som har tatt imot flest ukrainske flyktninger.

-----

Samleside for Fafos forskning på Ukraina og ukrainske flyktninger

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2023
  • Avsluttes:
    mai 2024

Oppdragsgiver