Skip to main content

Insourcing av renhold i Forsvaret


Prosjektet skal følge tilbakeføringen av renholdet i Forsvaret, etter at dette ble outsourcet til privat sektor i 2014. Studien er en oppfølging av Fafo-rapport 2018:32, Når jobben settes ut på anbud.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2023
  • Avsluttes:
    august 2024

Oppdragsgiver

  • Norsk Tjenestemannslag

Bærekraftsmål