Skip to main content

Unge med funksjonsnedsettelsers tilknytning til arbeidsmarkedet


Fafo skal i samarbeid med Unge funksjonshemmede og NHO Arbeid og inkludering gjennomføre en undersøkelse om digitale arbeidsmarkedstiltak rettet mot unge funksjonshemmede under koronakrisen. Prosjektet har fått støtte fra stiftelsen Dams Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Forskere

  • Prosjektleder:
  • Jon Helgheim Holte
  • Avsluttes:
    februar 2021

Oppdragsgiver

  • Stiftelsen Dam

Bærekraftsmål