Fullførte prosjekter

Inkluderende arbeidsgivere? Virksomhetenes arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere.

Hovedtema er tidlig avgang fra yrkeslivet blant eldre arbeidstakere og virksomhetenes arbeid for å forebygge og/eller forhindre slik avgang. Prosjektets overordnede problemstillinger er å:  a) kartlegge trekk ved virksomhetenes arbeidskraftstrategier overfor denne arbeidstakergruppa, og  b) analysere i hvilken grad og på hvilken måte aktive tiltak kan motvirke de insitamenter som ligger innbakt i blant annet pensjonssystemet.

Problemstillingene vil bli belyst gjennom casestudier, analyse av data fra en virksomhetssurvey fra 2005, og analyser av koblede survey og registerdata.

 Arbeidet finansieres av Programmet for arbeidslivsforskning i Norges forskningsråd.

PhD-stipendiat (Fafo-forsker) Tove Midtsundstad er tilknyttet Universitetet i Oslo, Institutt for Sosiologi og samfunnsgeografi

Veiledere er Axel West Pedersen (Institutt for Samfunnsforskning) og Arne Mastekaasa (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO).

Disputerte 23.9.2015 - http://www.sv.uio.no/iss/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2015/disputas-tove-irene-midsundstad-.html


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2015:49
Tove Midtsundstad
En analyse av virksomhetenes seniorpolitikk og dens effekt på tidligpensjoneringen. Doktoravhandling

 • Nordic Journal of Working Life Studies

Last ned/Download


A. I. Hilsen og T. Midtsundstad
 • Søkelys på arbeidslivet

Les mer / Read more


 • Søkelys på arbeidslivet

Les mer/Read more


 • Nordic Journal of Working Life Studies

Last ned/Download


 • Labour, Education & Society

Les mer/Read more


 • Søeklys på arbeidslivet

Les mer/Read more


 • The International Journal of Human Resource Management

Les mer/Read more

 • Tidsskift for Velferdsforskning

Les mer/Read more


Fafo-rapport 2007:37
Tove Midtsundstad
En kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere
 • Søkelys på arbeidslivet

Les mer/Read more


Fafo-rapport 2006
Tove Midtsundstad
Erfaringer fra norsk og internasjonal forskning om tidligpensjonering og seniortiltak


Les mer/Read more


Publisering

 • Nordic Journal of Working Life Studies

Last ned/Download


A. I. Hilsen og T. Midtsundstad
 • Søkelys på arbeidslivet

Les mer / Read more


 • Nordic Journal of Working Life Studies

Last ned/Download


 • Søkelys på arbeidslivet

Les mer/Read more


 • The International Journal of Human Resource Management

Les mer/Read more


 • Søeklys på arbeidslivet

Les mer/Read more


 • Labour, Education & Society

Les mer/Read more


 • Tidsskift for Velferdsforskning

Les mer/Read more


 • Søkelys på arbeidslivet

Les mer/Read more


Les mer/Read more
Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsråd

Forskningstema

Seniorpolitikk
Pensjon

Prosjektperiode

mars 2005
september 2015