Avhandlinger

Rapportsøk

IA som strategi for lengre yrkeskarrierer

Tove Midtsundstad

Universitetet i Oslo 2015 Forskningstema: Seniorpolitikk, Pensjon, Inkluderende arbeidsliv, Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

IA som strategi for lengre yrkeskarrierer