Eksterne rapporter

Rapportsøk

Levekår og fattigdom i Kinas vestre regioner

Samarbeid med  National Research Centre for Science and Technology for Development.

Prosjektleder

Huafeng Zhang

Prosjektdeltaker(e)

Huafeng Zhang

Oppdragsgiver(e)

Utenriksdepartementet

NIBR

Forskningstema

Kina

Nye økonomier

Prosjektperiode

januar 1999
mars 2008
70624