Skip to main content
  • Bærekraftsmål 06: Rent vann og gode sanitærforhold

  • 2 prosjekter

Sosioøkonomiske effekter av afghanske flyktninger i Pakistan

Det overordnede målet med prosjektet er en studie av sosioøkonomiske konsekvenser av afghanske flyktninger i Pakistan.

Prosjektnyheter