Skip to main content
  • Bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene

  • 3 prosjekter

Fase inn og fase ut: arbeid i energiomstilling i Nordsjøen (PHASE)
PHASE vil utforske hvordan den grønne omstillingen påvirker arbeid og arbeidsorganisering i Norge og Skottland. Hvordan opplever og handler arbeidere i offshorerelaterte næringer - individuelt og kollektivt - overfor den grønne omstillingen?
Evaluering av FOR ALLE

Prosjektet er en forskningsbasert evaluering av Sparebankstiftelsen SR-Banks satsning FOR ALLE! Evalueringen skal gi kunnskap om i hvilken grad gavemidler når målgruppen, og hva som eventuelt kjennetegner de prosjektene som har god måloppnåelse.

Klima- og miljøutfordringer i NNNs område

NNN ønsker en gjennomgang av miljø- og klimautfordringer i dere bransjer.

Prosjektnyheter