Eksterne rapporter

Rapportsøk

Utredning om seniorer og omstilling

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik

A. I. Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik Utredning om seniorer og omstilling Arbeidsforskningsinstituttet 2006

Last ned/Download

Forskningstema: Seniorpolitikk Inkluderende arbeidsliv Pensjon Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen, Tove Midtsundstad

Utredning om seniorer og omstilling