Eksterne rapporter

Rapportsøk

Utredning om seniorer og omstilling

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik

A. I. Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik Utredning om seniorer og omstilling Arbeidsforskningsinstituttet 2006

Last ned/Download

Forskningstema: Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging, Seniorpolitikk, Arbeidsmiljø, Inkluderende arbeidsliv, Pensjon

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen, Tove Midtsundstad

Utredning om seniorer og omstilling