Fafo-rapporter

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Se og bli sett
En undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer

Kristin Jesnes, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2015:30

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Prosjekt: Utdanningsforbundet - kommunikasjon og organisasjon

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard, Sissel C. Trygstad, Kristin Jesnes, Johan Røed Steen

Utdanningsforbundet har et sterkt medlemsdemokrati. Men da 73 prosent
av medlemmene innen KS-området som deltok i uravstemningen stemte
«nei» til avtaleutkastet om arbeidstid i juni 2014, reiste det spørsmål om hvorvidt dialogen mellom medlemmene og sentralleddet fungerer som den skal. I denne rapporten retter vi blikket mot meningsutveksling og kommunikasjon innad i organisasjon. Hensikten med forskningsprosjektet har vært å frambringe kunnskap om hvordan Utdanningsforbundet i framtiden kan skape gode betingelser for deltakelse, blant samtlige medlemsgrupper, i eget forbund.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20435

Vedlegg 1 Spørreundersøkelse

Vedlegg 2 Intervjuguide ledere

Kortversjon av rapporten

Fafo-notat 2015:07: En organisasjon for framtida

292,00 kr