Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Nedenfor finner du tidligere arrangementer i regi av Fafo. Se også arrangementer fra før 2016. Du finner nedlastbare presentasjoner og opptak av strømmingen (Fafo-tv) på hvert enkelt arrangement.

Global matsikkerhet og ernæring i krisetider

Fafo og UD inviterte til webinar med rapportlansering
 • Fredag 15. mai 2020, kl. 10.00–11.00
 • Verden har store ernæringsutfordringer. Allerede før koronaviruset spredde seg og ledet til en global krise, var 149 millioner barn under fem år veksthemmet, 49 millioner avmagret, og millioner av mennesker sultet. Samtidig vet vi at en humanitær krise ofte fører til en høy forekomst av akutt underernæring. Hvordan skal vi løse mat- og ernæringssikkerheten i denne krisesituasjonen? Det er temaet på dette webinaret, hvor vi lanserer en ny Fafo-rapport om ernæring i norsk bistand.

 •    Se sendingen

Ny undersøkelse blant polske arbeidsinnvandrere: Koronasituasjonen setter mange i skvis

Fafo Østforum webinar
 • Torsdag 23. april 2020, kl. 14.00–14.45
 • Koronasituasjonen har synliggjort at store deler av norsk arbeidsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Det er blant annet stor bekymring for hva som skjer med jordbærene våre i år. Men hva med polske arbeidere som sitter i karantene i hjemlandet uten dagpenger?

 •    Se sendingen

AVLYST: Erfaringer fra karriereveiledning for nyankomne flyktninger

Fafofrokost med rapportlansering
 • Torsdag 19. mars 2020, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • SEMINARET ER DESSVERRE AVLYST

AVLYST: Trøbbel i velferdsstatens grenseflater – innovasjon for bedre samordnet innsats for utsatte barn og unge

Fafofrokost med rapportlansering
 • Onsdag 18. mars, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • SEMINARET ER DESSVERRE AVLYST

CANCELED: A social Europe: perspectives and priorities. Meet Director-General Joost Korte

Seminar by The European Union Delegation to Norway and Fafo Eastforum
 • Friday 13 March 2020 at 12:00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • SEMINARET ER DESSVERRE AVLYST

   

Underbetaling, utnyttelse og vold – en skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet

Fafo Østforum seminar
 • Tirsdag 3. mars 2020, kl. 14.00–16.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Trusselbildet fra kriminelle aktører i norsk arbeidsliv, utnytting av utenlandsk arbeidskraft og kommunesektorens innsats for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet var tema på dette seminaret i Fafo Østforum.

 •    Se sendingen

Sammen om bolig – hvordan lykkes når den som skal bo kan medføre en voldsrisiko?

Fafo-seminar
 • Mandag 24. februar 2020, kl. 11.00–15.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Kommunen har et omfattende ansvar for at også personer med rus- og psykiske helseplager som har en voldshistorikk skal ha et trygt sted å bo. Med utgangspunkt i et pågående prosjekt mellom Fafo og seks Oslo-bydeler rettet vi søkelyset mot denne ofte krevende oppgaven. Blir kommunene sittende med for mye eneansvar for å sikre en trygg bosituasjon?

 •    Se sendingen

Dagens regler for midlertidige ansettelser brytes i stor stil

Fafofrokost med rapportlansering
 • Torsdag 6. februar 2020, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • En ny undersøkelse fra Fafo viser at svært mange virksomheter bryter reglene for bruk av midlertidige stillinger. Vi finner også at få arbeidstakere forsøker å endre på situasjonen når de er urettmessig midlertidig ansatt. Hvorfor er det så mange regelbrudd? Hvorfor tar ikke ansatte opp saken? Er regelverket godt nok?

 •    Se sendingen