Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Nedenfor finner du tidligere arrangementer i regi av Fafo. Se også arrangementer fra før 2016. Du finner nedlastbare presentasjoner og opptak av strømmingen (Fafo-tv) på hvert enkelt arrangement.

 

Fafo 8. mars: Er likestillingskampen for individualistisk?

Fafo-seminar
 • Tirsdag 8. mars 2022, kl. 15.00–16.15
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Likestilling er et frigjøringsprosjekt. Men hvordan bli et frigjort menneske? På kvinnedagen inviterte Fafo til seminar der vi diskuterte betydningen av de nære relasjonene i det som gjerne forstås som individuelle frigjøringsprosjekter.

Vil innleieforbud løse problemene i bygningsbransjen?

Fafo Østforum seminar
 • Torsdag 3. mars 2022, kl. 14.00–16.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Fagbevegelsen jubler. Arbeidsgiverne lurer på hvorfor de ikke er tatt med på råd. Forslag til nytt regelverk for inn- og utleie fra bemanningsforetak skaper sterke reaksjoner.

 •    Se sendingen

Krig, handel og folkerett – når næringslivet blir et utenrikspolitisk problem

Fafofrokost med boklansering
 • Torsdag 3. februar 2022, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Diktaturer har normalt fungerende økonomier. Økonomisk aktivitet fortsetter under krig og konflikt. Men hvilke regler gjelder når utenlandske styrker okkuperer oljefelter? Og har myndigheter her hjemme et ansvar når multinasjonale selskaper bryter folkeretten i krigssoner langt vekk?
 •    Se sendingen

Barn som søker asyl – hvordan blir de møtt?

Fafofrokost med rapportlansering
 • Tirsdag 25. januar 2022, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Barn som søker asyl opplever ofte ferden gjennom asylsystemet som usikker og utrygg. Samtidig har barn særskilte rettigheter. Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og Politiets utlendingsenhet har arbeidet med å forbedre sine møter med denne sårbare gruppen. En ny forskningsrapport viser at etatene har styrket ansattes kompetanse og bedret informasjonen til barna.

 •    Se sendingen

Hvordan kan vi unngå irregulær migrasjon?

Fafofrokost
 • Torsdag 20. januar 2022, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • I Norge er det bred politisk enighet om at det ikke er ønskelig at mennesker oppholder seg i landet uten oppholdstillatelse. Politikken for å hindre irregulær migrasjon er likevel kontroversiell. Vi inviterte til seminar om hvordan Norge forholder seg til irregulære migranter, og dilemmaene politikken på dette området reiser.

   

 •    Se sendingen

Frivillighetens rolle i arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

Fafo-seminar med rapportlanseringer
 • Torsdag 13. januar 2022, kl. 10.00–11.15
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Frivillige organisasjoner er aktive i forebygging og støttetilbud til unge utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold. To nye forskningsrapporter viser at frivillige kan fylle andre behov enn offentlige tjenester kan, men peker også på at arbeidet er krevende. Hva kan man forvente av frivilligheten på dette feltet?

 •    Se sendingen

Storrengjøring i arbeidslivet

Fafo Østforum seminar
 • Torsdag 25. november 2021, kl. 14.00–15.15
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • I Hurdalsplattformen varsler regjeringen storrengjøring i arbeidslivet for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår. Det skal komme en forsterket innsats for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Hva vil stortingsflertallet prioritere? Og hvordan stiller LO og NHO seg til de ulike tiltakene?

 •    Se sendingen

Profesjonenes rolle i å nå bærekraftmålene: På rett vei, men langt igjen

Fafofrokost med rapportlansering
 • Torsdag 11. november 2021, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Hvordan står det til med engasjementet for – og kunnskapen om – FNs bærekraftmål hos tillitsvalgte lærere, sykepleiere og forskere? Har profesjonene nok kunnskap om bærekraftmålene og samarbeider de godt nok for å nå dem?

 •    Se sendingen