Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Nedenfor finner du tidligere arrangementer i regi av Fafo. Se også arrangementer fra før 2016. Du finner nedlastbare presentasjoner og opptak av strømmingen (Fafo-tv) på hvert enkelt arrangement.

 

Underbetaling, utnyttelse og vold – en skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet

Fafo Østforum seminar
 • Tirsdag 3. mars 2020, kl. 14.00–16.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Trusselbildet fra kriminelle aktører i norsk arbeidsliv, utnytting av utenlandsk arbeidskraft og kommunesektorens innsats for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet var tema på dette seminaret i Fafo Østforum.

 •    Se sendingen

Sammen om bolig – hvordan lykkes når den som skal bo kan medføre en voldsrisiko?

Fafo-seminar
 • Mandag 24. februar 2020, kl. 11.00–15.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Kommunen har et omfattende ansvar for at også personer med rus- og psykiske helseplager som har en voldshistorikk skal ha et trygt sted å bo. Med utgangspunkt i et pågående prosjekt mellom Fafo og seks Oslo-bydeler rettet vi søkelyset mot denne ofte krevende oppgaven. Blir kommunene sittende med for mye eneansvar for å sikre en trygg bosituasjon?

 •    Se sendingen

Dagens regler for midlertidige ansettelser brytes i stor stil

Fafofrokost med rapportlansering
 • Torsdag 6. februar 2020, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • En ny undersøkelse fra Fafo viser at svært mange virksomheter bryter reglene for bruk av midlertidige stillinger. Vi finner også at få arbeidstakere forsøker å endre på situasjonen når de er urettmessig midlertidig ansatt. Hvorfor er det så mange regelbrudd? Hvorfor tar ikke ansatte opp saken? Er regelverket godt nok?

 •    Se sendingen

Lederkrise – hvem vil og kan lede skolene i fremtiden?

Fafofrokost med rapportlansering
 • Torsdag 30. januar 2020, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Fremtidens skole er avhengig av god ledelse, og det å rekruttere og beholde gode skoleledere er dermed en viktig samfunnsoppgave. Nå viser en ny Fafo-rapport at flere opplever det som utfordrende å rekruttere ledere til norske skoler. Hvorfor er det slik og hva kan gjøres?

 •    Se sendingen

Kina ved overgangen til et nytt tiår

Lang Fafofrokost
 • Tirsdag 28. januar 2020, kl. 08.30–10.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Den 25. januar innledes rottens år i Kina. Tradisjonen tro markerer Fafo kinesisk nyttår med et frokostseminar der vi samler noen av Norges fremste Kina-eksperter for å gjøre opp status og se på veien videre for kjempen i øst.

 •    Se sendingen

EØS-handlingsrommet – hvor stort er det?

Fafofrokost
 • Tirsdag 17. desember 2019, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Hvor stort er Norges handlingsrom i forvaltningen av EØS-avtalen? Handlingsrommet var tema både i Europautredningen (NOU 2012: 2) og Hjelmeng-utvalgets rapport fra 2018. Nå diskuteres handlingsrommet i forbindelse med NAVs feiltolkning av regelverket. På dette frokostseminaret lar vi NAV-saken ligge, og diskuterer handlingsrommet i EØS-avtalen med særlig vekt på arbeidsmarkedet og offentlig sektor.

 •    Se sendingen

Menneskehandel i norsk arbeidsliv

Fafofrokost med rapportlansering
 • Onsdag 11. desember 2019, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Fagfolk og media har i flere år meldt om grov utnytting i arbeidslivet – historier om underbetaling, tilbakeholdt lønn, elendige og uverdige boforhold og trusler. En ny Fafo-rapport viser at det hersker forvirring om grensene mellom grov sosial dumping og menneskehandel, at det er vanskelig å avdekke saker og problematisk å gi hjelp til ofrene.

 •    Se sendingen

Brexit Breakfast

Fafo Eastforum seminar
 • Friday 22 November 2019, 08:30–09:45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Hva slags virkninger kan Brexit få for arbeidsmarkedsregulering og arbeidstakerrettigheter i Europa, inkludert Norge? Dette var temaet da professor Paul Marginson fra University of Warwick/Fafo holdt foredraget: «Opening a hole in Europe's regulatory floor? Brexit and employment relations». Jon Erik Dølvik, Fafo, ga bakgrunnsinformasjon om relevansen av britisk politikk for norsk arbeidslivspolitikk. Panelsamtale med Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO og Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO, om den mulige effekten av Brexit på europeisk og norsk arbeidslivspolitikk. Foredraget ble holdt på engelsk. Kommentar og panelsamtalen var på norsk.

 •    Se sendingen