Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Nedenfor finner du tidligere arrangementer i regi av Fafo. Se også arrangementer fra før 2016. Du finner nedlastbare presentasjoner og opptak av strømmingen (Fafo-tv) på hvert enkelt arrangement.

 

Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?

Fafo Østforum seminar
 • Torsdag 28. oktober 2021, kl. 14.00–15.15
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • I desember er det 17 år siden det første vedtaket om allmenngjøring. Erfaringene med allmenngjorte tariffavtaler er i hovedsak positive. Samtidig øker andelen lavlønnsjobber i Norge. Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo har evaluert ordningen. Vi inviterer arbeidslivets parter til debatt om hva slags betydning allmenngjøring har hatt, og om det er den riktige medisinen mot lavlønnskonkurranse i årene framover.

 •    Se sendingen

Fagarbeidere er viktige for innovasjon

Fafofrokost med rapportlansering
 • Tirsdag 19. oktober 2021, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Hvordan kan fagarbeidere bidra til utvikling og fornyelse i norske bedrifter?  I en undersøkelse av åtte bedrifter i ulike bransjer, har forskerne gransket hvilken rolle fagarbeidere spiller for innovasjon i virksomheten.

 •    Se sendingen

Supported Employment – hva nå?

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet og Fafo inviterer til forskerseminar og debatt
 • Fredag 15. oktober 2021, kl. 13.00–15.30
 • Direktesendt fra Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Omfanget av metoden Supported Employment for å få flere i arbeid har hatt en betydelig økning i Norge de siste årene. Ikke minst gjennom at NAV har etablert både Supported Employment og Individual Placement and Support (IPS) som oppfølgingsmetodikk – samt ansetter egne jobbspesialister. Nedenfor kan du laste ned forskernes presentasjoner. 

 •    Se sendingen

Inn- og utleie av arbeidskraft – målemetoder og omfang

Fafo-seminar med notatlansering
 • Tirsdag 12. oktober 2021, kl. 14.00–15.15
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Hvor mange arbeidstakere leies ut fra norske og utenlandske bemanningsforetak. Hvordan har utviklingen vært over tid? Hvilke bransjer bruker mest innleie? Og har vi nok informasjon til å tallfeste fenomenet inn- og utleie av arbeidskraft? På dette seminaret ble tall fra et nytt Fafo-notat presentert og diskutert.

 •    Se sendingen

Flere lavlønte i Norge: Hvem er de – og hva kan egentlig gjøres?

Rapportlansering i regi av Fafo og Senter for lønnsdannelse
 • Tirsdag 28. september 2021, kl. 14.00–15.30
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Ulikhet og økonomiske forskjeller har stått sentralt i årets valgkamp. I arbeidsmarkedet dreier det seg både om polarisering, økte lønnsforskjeller og sosial dumping. Men hvem har de laveste lønningene, hva jobber de med – og hvor går egentlig grensa for å være lavlønt?

 •    Se sendingen

Torturerte asylsøkeres rettigheter og Norges forpliktelser

Fafofrokost med rapportlansering
 • Torsdag 2. september 2021, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Norge gjør ikke nok for å identifisere asylsøkere som har opplevd tortur, viser ny rapport. På denne Fafofrokosten presenterte vi våre funn og spurte: Hvordan kan vi ta bedre vare på mennesker som har opplevd tortur?

 •    Se sendingen

Styrket hjelp til rusmiddelavhengige – hvordan gikk det?

Fafo-webinar med rapportlansering
 • Onsdag 23. juni 2021, kl. 09.00–10.00
 • Vi lanserte sluttrapporten fra evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet. Rapporten viser at det i opptrappingsperioden (2016–2020) har vært en betydelig utvikling på rusfeltet i mange kommuner, men at videre satsing er nødvendig dersom alle med rusmiddelproblemer og deres pårørende skal motta de tjenestene de har behov for. På dette webinaret ble evalueringsrapporten overlevert til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 •    Se sendingen

Uten rettigheter, ingen hjelp? Møter med irregulære migranter i storbyene

Fafo-webinar med rapportlansering
 • Onsdag 2. juni 2021, kl. 09.00–10.15
 • Hvem lever i Norge som irregulære migranter, altså uten lovlig opphold? Hvilke muligheter og begrensninger har lokale myndigheter til å påvirke deres situasjon? Dette har Fafo undersøkt i byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. På dette webinaret presenterte vi rapporten.
 •    Se sendingen