Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Nedenfor finner du tidligere arrangementer i regi av Fafo. Se også arrangementer fra før 2016. Du finner nedlastbare presentasjoner og opptak av strømmingen (Fafo-tv) på hvert enkelt arrangement.

EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

Fafo Østforum webinar
 • Tirsdag 24. november 2020, kl. 14:00–15:15
 • I slutten av oktober kom det varslede forslaget om minstelønn i EU. På dette webinaret fikk vi en innledning på engelsk av Joost Korte, generaldirektør for sysselsetting, arbeidsmarkedsforhold og sosiale saker i Europakommisjonen. Deretter fortsatte vi på norsk med reaksjoner fra statssekretær Vegard Einan fra Arbeids- og sosialdepartementet, LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik og direktør Stian Sigurdsen fra Virke.

 •    Se sendingen

Covid-19 crises and uncertainty: What about labour migration?

Fafo Østforum Seminar
 • Tuesday 6 October 2020, 14:00–15:00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Siden 2004 har arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa bidratt sterkt til å holde Norge i gang. I mars ble både arbeidsinnvandrere og deres arbeidskraft satt i «karantene». Men allerede før koronatiltakene så vi tegn på at det norske arbeidsmarkedet er blitt mindre attraktivt for øst-europeiske migranter. Hvem skal bygge, så og høste i årene som kommer?

 •    Se sendingen

Nordisk webinar: Norden etter korona – krise eller muligheter?

Fafo-seminar
 • Fredag 25. september 2020, kl. 09.00–10.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Koronakrisen har rammet verden med full tyngde. Millioner er smittet, og mørketallene store. I skrivende stund er smittetallene økende i mange europeiske land. Hvilke utfordringer står de nordiske landene og den nordiske modellen overfor under og i kjølvannet av koronakrisen?

 •    Se sendingen

Offentlig sektor i den digitale skyen

Fafo-seminar med rapportlansering
 • Torsdag 3. september 2020, kl. 09.00–10.15
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Korona-krisen har skapt enorm vekst innen videotjenester og skybasert kommunikasjon. Hva gjør offentlige virksomheter for å tilby gode digitale tjenester, og hvilken rolle spiller skytjenester?

  Fafos nye undersøkelse viser at skytjenester for lagring er effektivt, men for dyrt, og at myndighetene i liten grad har drøftet spørsmål om nasjonal sikkerhet og digital autonomi. Disse og flere funn ble presentert på dette seminaret i regi av Fafo, NTL og Fagforbundet, der også et politikerpanel var invitert til diskusjon.

  Scroll nedover seminarnettsiden for å finne lenker til seminarpresentasjon, ny rapport og kronikk.

 •    Se sendingen

Norge ut av koronakrisa: Samtale med Erna Solberg og Jonas Gahr Støre

Fafo digitalt
 • Fredag 21. august kl. 18:00 til 19:00
 • Ble strømmet på Youtube og Facebook
 • Hva tenker statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre om hvordan Norge skal komme seg ut av koronakrisa? 

   

 •    Se sendingen

Arbeidsoppdrag via digitale plattformer – før og etter korona

Fafo-seminar med rapportlansering
 • Tirsdag 23. juni 2020, kl. 09.00–10.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • En ny rapport fra det pågående prosjektet Nordic Future of Work har studert arbeid som formidles via digitale plattformer i Norden. På dette seminaret presenterer vi rapporten, og ser funnene i lys av koronakrisen.

 •    Se sendingen

Renhold i offentlig og privat sektor – før og etter allmenngjøring

Rapportlansering i regi av Fafo og Senter for lønnsdannelse
 • Torsdag 18. juni 2020, kl. 09.00–10.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Hvordan påvirket innføringen av allmenngjorte minstekrav renholdernes lønn? På seminaret beskrev forskerne sine funn, og vi fikk kommentarer fra representanter for fagforeninger.

 •    Se sendingen

Grønne tariffavtaler

Fafo-seminar med boklansering
 • Mandag 8. juni 2020, kl. 09.00–10.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Hvordan kan vi bruke et av de kraftigste verktøyene for forandring i samfunnet til mer enn lønn, pensjon og arbeidstid? Hvordan få klima og miljø inn i tariffavtalene i Norge? Dette er spørsmål som ble belyst da Fafo og HK inviterte til lansering av boken «Grønne tariffavtaler».

 •    Se sendingen