Mathilde Bjørnset
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Mathilde Bjørnset

Forsker

    Master i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Forskningstema:
Frafall fra utdanning, Integreringstiltak for innvandrere , Inkluderende arbeidsliv
+47 99408084
Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Fafo-notat 2019:22
Rolf K. Andersen, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2019:09
Mathilde Bjørnset
Fafo-notat 2019:08
Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2018:41
Jon Horgen Friberg og Mathilde Bjørnset
Fafo-rapport 2019:01
Mathilde Bjørnset, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2018:42
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:36
Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset
Fafo-rapport 2018:23
Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2018:01
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2017:33

Prosjektleder: Jon Rogstad | Mathilde Bjørnset
Avsluttes: 2020
fredag, 31 januar 2020
Avsluttes: 2020
mandag, 01 juni 2020
Avsluttes: 2020
torsdag, 31 desember 2020

Prosjektleder: Mathilde Bjørnset
Avsluttes: 2018
mandag, 30 april 2018

Prosjektleder: Jon Rogstad | Mathilde Bjørnset
Avsluttes: 2020
onsdag, 01 januar 2020

Prosjektleder: Jon Rogstad | Mathilde Bjørnset
Avsluttes: 2019
onsdag, 30 oktober 2019