Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fafo-reports

Fafo-rapport 2017:29
Sol Skinnarland og Leif E. Moland
Oversikt og erfaringer fra varehandelen
Fafo-rapport 2017:28
Therese Saltkjel og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2017:27
Johan Røed Steen og Kristine Nergaard
230,00 kr
Erfaringer med midlertidig ansettelse og deltidsansattes rett til utvidet stilling i kommunal sektor
Fafo-rapport 2017:26
Kristin Alsos, Johannes Oldervoll og Beate Sletvold Øistad
222,00 kr
Rekruttering, opplæring og arbeidstrening
Fafo-rapport 2017:25
Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard
234,00 kr
Fafo-report 2017:24
Anne Hatløy and Tone Sommerfelt
231,00 kr
Policy and practice at the edge of the European Union
Fafo-report 2017:23
Anette Brunovskis and Silje Sønsterudbråten
200,00 kr
Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer
Fafo-rapport 2017:22
Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum
252,00 kr
Prinsipielle og lovmessige sider ved et fornyet regelverk
Fafo-rapport 2017:21
Jon M. Hippe og Sven Iver Steen
194,00 kr
En analyse av regulering, avkastning og regnskapsføring i hybrid tjenestepensjon
Fafo-rapport 2017:20
Jon M. Hippe og Pål Lillevold
Fafo-rapport 2017:18
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
242,00 kr
Konsekvenser for arbeidsmarkedet og velferdsstaten
Fafo-rapport 2017:16
Kristin Jesnes og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2017:15
Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard og Dag Olberg
Sett gjennom en statlig tilskuddsordning
Fafo-rapport 2017:14
Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik
277,00 kr
Identifying victims of human trafficking in Serbia
Fafo-report 2017:12
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees
Fafo-rapport 2017:11
Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland og Anna Hagen Tønder
En analyse av kjønns- og likestillingseffekter ved overgang til en påslagsmodell
Fafo-rapport 2017:10
Geir Veland, Jon M. Hippe, Pål Lillevold, Dag Svege og Hans Gunnar Vøien
Undersøkelse blant Fellesforbundets medlemmer i hotell og restaurant og Fagforbundets medlemmer i helse og omsorg
Fafo-rapport 2017:09
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad
<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>