Fullførte prosjekter

Lav mobilitet på arbeidsmarkedet blant seniorer (50+) i Norge – hva innebærer det?

Prosjektet tar sikte på å gi relevant kunnskap om og innsikt i mobilitet blant seniorer i Norge.

Analysen vil basere seg på en omfattende registerdataanalyse, en rekke dybdeintervjuer med relevante aktører og en gjennomgang av relevant forskning, litteratur og statistikk.

Prosjektet utføres i samarbeid med Samfunnsøkonomisk Analyse AS, som leder prosjektet.

Kortversjon av rapporten presenteres her - https://seniorpolitikk.no/nyheter/lav-ledighet-en-arsak-til-lav-mobilitet

Fafo-utgivelser

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Last ned/Download

Tove Midtsundstad
Gjennomgang og drøfting av sentrale rammebetingelser, trekk ved arbeidsmarked, næringsstruktur og virksomhetene, og faktorer på individnivå

Les kapitlet/rapporten

Les kapitlet/rapporten

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Les sammendraget/rapporten

Last ned / Download

M. Tofteng og A.I. Hilsen

Last ned / Download

R.A. Nielsen og Marthe Nordberg-Schulz Hagen

Last ned / Download

Publisering

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Last ned/Download

Les kapitlet/rapporten

M. Tofteng og A.I. Hilsen

Last ned / Download

Last ned / Download

R.A. Nielsen og Marthe Nordberg-Schulz Hagen

Last ned / Download

Les kapitlet/rapporten

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Les sammendraget/rapporten

Tove Midtsundstad
Gjennomgang og drøfting av sentrale rammebetingelser, trekk ved arbeidsmarked, næringsstruktur og virksomhetene, og faktorer på individnivå


Eksterne forskere

Maja Tofteng (prosjektleder)

Marthe Norberg-Schulz


Oppdragsgiver(e)

Senter for seniorpolitikk


Forskningstema

Seniorpolitikk

Pensjon


Prosjektperiode

november 2015
oktober 2016