Artikler og bokkapitler
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Active ageing and older learners – skills, employability and continued learning

Richard dejardin, Dorothy Sutherland Olsen og Tove Midtsundstad

European Journal of Education 54(1) 2019

Les mer/read more

Forskningstema: Seniorpolitikk, Livslang læring

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad