Skip to main content

Bonus, tariffavtale eller begge deler?

To english version

To english version

Prosjektet vil undersøke utbredelsen av bonus i utvalgte næringer i privat sektor, og særlig knytte bonusbruk til hvorvidt virksomheten er part i en tariffavtale.

Med utgangspunkt i utvalgte næringer vil prosjektet gi en beskrivelse av bonusutbetalingenes betydning i lønnsdannelsen ved at vi ser på om disse utbetales månedlig eller sjeldnere, hvor stor andel av lønnen som er bonus og om dette kun gjelder ledere, enkelte (andre) eller alle i en virksomhet. En slik analyse vil gi et bilde av hvilke typer bonusordninger som er i bruk.

Videre vil vi undersøke om bonus som sådan og ulike typer bonusordninger varierer mellom virksomheter med og uten tariffavtale, men som ellers har lignende observerbare kjennetegn (for eksempel næringstilhørighet, virksomhetsstørrelse, hvorvidt virksomheten er nylig etablert). Det er viktig fordi eventuelle forskjeller i bonusbruk mellom tariffbundne og ubundne virksomheter kan være uttrykk for at virksomheter med tariffavtale er forskjellige fra andre virksomheter lang flere dimensjoner.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2023
  • Avsluttes:
    juli 2024

Oppdragsgiver

LO

Bærekraftsmål