Skip to main content

Brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogram


IMDi har siden 2020 gjennomført en nasjonal kvantitativ brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet.

I dette prosjektet tar vi utgangspunkt i resultatene fra de tre undersøkelsene som er gjennomført så langt, samt egen kvalitativ datainnsamling og stiller følgende to overordnede spørsmål:

  1. Hva fører til høy brukertilfredshet i ulike kommunetyper og for ulike undergrupper av deltakere i introduksjonsprogrammet?
  2. Hva kan gjøres for å forbedre undersøkelsen før den gjennomføres neste gang?

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2023
  • Avsluttes:
    mars 2024

Oppdragsgiver