Fafo papers

Search publications

Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Fafopaper 2021:21
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
LOs tillitsvalgtpanel om hjemmekontor
Resultater fra juni 2021
Fafo-notat 2021:20
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2021:19
Fafo-notat 2021:18
Kristine Nergaard
Fafo-notat 2021:17
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Fafo-notat 2021:15
Fafo-notat 2021:16
Rolf K. Andersen og Sissel C. Trygstad
Styrke i krevende tider
Om arbeidsforhold, samarbeid og medbestemmelse blant Unios tillitsvalgte under koronapandemien
Fafo-notat 2021:13
Hedda Flatø, Ingunn Bjørkhaug, Anette Brunovskis og Mona Christophersen
Fafo-notat 2021:14
Åsmund Arup Seip og Rolf K. Andersen
ABE-reformen og a-krim
Gir effektivisering i staten grobunn for arbeidslivskriminalitet?
Fafo-notat 2021:12
Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2021:11
Lise Lien
Sisterhood – sanitetsarbeid i fornyet drakt?
Evaluering av Sisterhood i Norske Kvinners Sanitetsforening
Fafo-notat 2021:06
Inger Marie Hagen og Elin Svarstad
Ansattes styrerepresentasjon i privat sektor
Fortsatt nedgang i bruk av ordningen?
Fafo-notat 2021:07
Rolf K. Andersen og Sissel C. Trygstad
Fafo-notat 2021:09
Rolf K. Andersen og Sissel Trygstad
Fafo-notat 2021:10
Ketil Bråthen og Anette Brunovskis
Fafo-notat 2021:05
Leif E. Moland
Fafo-notat 2021:01
Mathilde Bjørnset
Konsekvenser av Korona
Arbeidsledighet og gjennomføring blant unge i Viken
Fafo-notat 2021:04
Jon Helgheim Holte og Anne Hege Strand
Digital omlegging under koronapandemien
Oppfølging av unge i AFT-tiltak
Fafo.notat 2021:03
<<  1 [23 4 5 6  >>