logo fafo 194x64
Anne Kielland

Forsker

Hovedfag i Statsvitenskap, UiO

Pågående doktorgradsarbeid i Sosiologi, UiO

Arbeidsområder

Internasjonal utdanning og barn som ikke går på skolen, barns beskyttelse, barn som lever med funksjonshemninger, barnesårbarhet, barnearbeid, barnemobilitet, barnemigrasjon og barn i menneskehandel, barn i sårbare familiers sosiale tilpasningsstrategier.

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Kielland, A. (2016), «The role of risk perception in child mobility decisions, empirical evidence from Benin.” WD3626, World Development, Inn press.

 • Kielland, A and I. Bjørkhaug (2009), Child mobility in West Africa: strategy, poverty or crime?, Forum for Development Studies, No 2-2009, Oslo

 • Kielland, A. (2009), ”Child mobility as household risk management”, Forum for Development Studies, No 2-2009, Oslo

 • Kielland, A. (2009), ”Barnearbeidsmigrasjoner i ulike landskap: En sammenstilling av barns arbeidsvandringer i Vest-Agder (1830-1910) og Vest Afrika (1980-2009)” Barn, No 3-4, 2009, pp 29-52, Trondheim

 • Nkamleu, G.B. and A. Kielland (2006), “Modeling farmers' decisions on child labor and schooling in the cocoa - sector: a multinomial logit analysis in Cote d'Ivoire.” Journal of Agricultural Economics 35 (2006) 319-333

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Kielland, A. (2013), The Exploitation Equation: Distinguishing child trafficking from other types of child mobility in West Africa, in Human Trafficking: Interdisciplinary Perspectives, ed. Mary C. Burke. Routledge.

 • Kielland, A. (2010), “Education for the non-attenders: expanding the policy toolbox for EFA", in Commonwealth Ministers Reference Book 2010, pp 224-226, Henley Media Group Ltd.

Bøker

 • Kielland, A. (2008), Child Labor Migration in Benin; Incentive, Constraint or Agency? VDM Verlag

 • Kielland, A. and M. Tovo (2006), Children at Work: Child Labor Practices in Africa. Lynne Rienner Publishers

Konferansepaper

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

 • Kielland. A. (2015), Evolution in approaches to improve access to education for children living in urban slums. w/case studies from Haiti, DRC, Brazil and Bangladesh. Background document for Unesco Global Monitoring Report 2015.

 • Kielland, A. (2015) Education in Haiti. Situation, Challenges and Recommendations With a Special Focus on the Sud Department. For the Norwegian MFA.

 • Kielland, A. (2015) Økonomiske og sosiale utviklingstrekk i norske satsingsland for utdanning - betydning for norsk utdanningsbistand i Malawi, Niger, Etiopia, Sør-Sudan og Nepal. For the Norwegian MFA.

 • Kielland, A. (2015) Education in Niger. Report to Norad. December, 2015.

 • Kielland, A. 2012 After the Shock: Child mobility and domestic services as coping and strategy. The World Bank.
 • Kielland, A. 2010 Child mobility and Rural Vulnerability in Senegal. Climate change and the role of children in household risk management strategies. The World Bank.

 • Prywes, M. et al (2004) Costs of projects for orphans and other vulnerable children : case studies in Eritrea and Benin, The World Bank, Social Protection Discussion Paper Series no. 0414

 • Kielland, A. and I. Sanogo (2002), Burkina Faso: Child labor migration from rural areas, magnitude and determinants. World Bank/Terre des Hommes

 • Kielland, A. and R. Ouensavi (2001), Child labor migration in Bénin, magnitude and determinants. The World Bank/CEO

 • Kielland, A. and M. Amadou (2001). Les Talibes au Nord Benin, Enfance Malheureuse; " Un Mode de Vie Choisi ". The World Bank

Artikler, kronikker, debattinnlegg

Avhandlinger

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B