Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Anne Kielland

Forsker

    Hovedfag i Statsvitenskap, UiO

    Pågående doktorgradsarbeid i Sosiologi, UiO

Forskningstema:
Sahel og Afrika sør for Sahara, Global utdanning, Barnearbeid

Internasjonal utdanning og barn som ikke går på skolen, barns beskyttelse, barn som lever med funksjonshemninger, barnesårbarhet, barnearbeid, barnemobilitet, barnemigrasjon og barn i menneskehandel, barn i sårbare familiers sosiale tilpasningsstrategier.

+47 92414681
Anne Kielland, Anne Hatløy, Tone Sommerfelt, Tewodros Aragie Kebede and Kathleen M. Jennings
Fafo-report 2017:39
Anne Kielland
Fafo-report 2016:12
Fafo-report 2010:44
Anne Kielland and Furio Rosati
Fafo-report 2008:48
En sammenstilling av barns arbeidsvandringer i Vest-Agder (1830-1910) og Vest Afrika (1980-2009)
A multinomial logit analysis in Cote d'Ivoire
w/case studies from Haiti, DRC, Brazil and Bangladesh

Anne Kielland

Education in Haiti

Anne Kielland

Education in Niger

Anne Kielland

After the Shock
Climate change and the role of children in household risk management strategies
Case studies in Eritrea and Benin
Ampleur et facteurs determinants

Anne Kielland and Roger Ouensavi

Child labor migration in Benin
Magnitude and Determinants

Anne Kielland Moussa Amadou

Les Talibes au Nord Benin
Enfance Malheureuse; " Un Mode de Vie Choisi "
in Human Trafficking: Interdisciplinary Perspectives, ed. Mary C. Burke

Anne Kielland and Furio Rosati

Education for the non-attenders
Expanding the policy toolbox for EFA
Incentive, Constraint or Agency?

Anne Kielland and Maurizia Tovo

Children at Work
Child labor practices in Africa