Aktive prosjekter

Det kollektive arbeidslivet

Arbeidslivets kollektive aktører og institusjoner er sentrale elementer i den norske arbeidslivsmodellen. Tidligere forskning har vist at institusjonene samlet sett står sterkt, men at det er en svekkelse av andelen organiserte blant arbeidstakere i privat sektor, og at det også er færre arbeidstakere som dekkes av tariffavtale i privat sektor.

Fafo har inngått en fireårig forskningsavtale om det kollektive arbeidslivet med Arbeids- og sosialdepartementet. Med det kollektive arbeidslivet menes arbeidslivsforskning som omhandler vårt kollektive eller organiserte arbeidsliv, med særlig fokus på partene, tariffavtalene, tariffrevisjonene og arbeidskonfliktene. I prosjektet vil vi følge utviklingen i organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og konflikter i norsk arbeidsliv, samt gjennomføre delprosjekter hvor ambisjonen er å få mer kunnskap om hva som påvirker de kollektive institusjonene i arbeidslivet. Fafo har hatt dette forskningsprogrammet også i tidligere fireårsperioder.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2021:15
Kristin Alsos og Kristine Nergaard


Fafo-notat 2020:14
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Sentralisering eller fragmentering?Fafo-notat 2018:04
Kristine Nergaard

Fafo-notat 2018:05
Kristine Nergaard
Analyse av tema og problemstillinger

Fafo-notat 2016:25
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup SeipFafo-notat 2010:07
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Fafo-rapport 518
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Prosjektledelse

Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prosjektperiode

januar 2021
desember 2024