• Bærekraftsmål 10: Mindre ulikhet

  • 65 prosjekter

Følgestudie av norske barn av innvandrere

Prosjektet tar sikte på å studere intergenerasjonstilpasning og sosial mobilitet blant barn av innvandrere og deres majoritetsfeller i Norge.

Midlertidig arbeid: Blindgate eller springbrett til varig sysselsetting?

Målet med prosjektet er å studere hvordan midlertidige ansettelser påvirker folks jobbkarrierer og muligheter til skaffe seg fast arbeid. Prosjektet sammenligner Norge og Sverige.

LOs tillitsvalgtpanel
LOs tillitsvalgtpanel består av om lag 2900 tillitsvalgte fra samtlige LO-forbund som har sagt seg villig til å svare på spørsmål via nettet 2–3 ganger i året.

Prosjektnyheter