Andre Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

Jonas Lurås Hammer, Ragnhild Stenvaagnes, Helge Dønnum, Kristin Dalen og Roy Nielsen
Faktaflak oktober 2021
Sissel C.Trygstad og Anne Mette Ødegård
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Faktaflak
Mari Baklund Størseth
Applaus eller lønnsløft?
En empirisk analyse av lønnsutviklingen for sykepleiere i kommunesektoren
Masteroppgave i samfunnsøkonomisk analyse
Masteroppgave i samfunnsøkonomi
Tewodros Aragie Kebede, Svein Erik Stave, Åge A. Tiltnes and Maha Kattaa
A blast in the midst of crises
Impact of the Beirut port explosions on the city’s enterprises
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng og Linn Sørensen Holst
Et tjenesteområde i utvikling: Kortversjon av resultatrapport
Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård
Trond Flaarønning
Gratispassasjerer til besvær?
En analyse av hvordan innføringen av allmenngjorte tariffavtaler påvirker fagforeningsgraden
Masteroppgave i Statsvitenskap
Tord Flatland
Firm hand on the tiller
A comparative case-study of industrial relations, bargaining models and organised employers’ roles in change in Sweden and Norway
Master’s thesis, Sociology
Ellen Katrine Kallander og Arne Backer Grønningsæter
Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19
Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19
[12 3 4 5  >>