Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Tiltak for å holde på eldre arbeidstakere

T. Midtsundstad

Norsk arbeidsliv i turbulente tider Gyldendal Akademiske 2015

Les mer/Read more

Forskningstema: Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv, Arbeidsmiljø, Livslang læring

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad