Ny teknologi

Ny teknologi gjør det mulig å løse arbeidsoppgaver på bedre og mer effektive måter enn tidligere, men kan også endre verdikjeder, forretningsmodeller, kompetansebehov og maktforhold i arbeidslivet. Digitalisering og automatisering i industrien og plattformøkonomi, også kalt delingsøkonomi, er sentrale stikkord. En bekymring er knyttet til om mange arbeidsplasser vil gå tapt med denne utviklingen. En annen problemstilling er hvordan arbeidstakerne skal få god nok kompetanse til å takle nødvendige omstillinger.

At norsk næringsliv omstiller seg, er ikke noe nytt, og Fafo har gjennom mange år forsket på denne typen utviklingsprosesser. Professor Klaus Schwabs tanker om at vi nå står i starten av den fjerde industrielle revolusjonen og ILOs 100års-jubileum i 2019 tilegnet framtidens arbeidsliv, har bidratt til at forskning om hvilke endringer vi står overfor har fått ny interesse.

Fafo har flere prosjekter om fremtidens arbeidsliv, og vi leder et forskningsprosjekt om digitaliseringens konsekvenser for arbeidslivsmodellene i Norge, Sverige og USA. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Gøteborg, Michigan State University og MIT. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. De nordiske landene samarbeider om prosjektet «Future of work», som ledes av Fafo og finansieres av Nordisk Ministerråd. Foruten ny teknologi tar studien for seg framvekst av nye ansettelsesformer og betydningen av en aldrende befolkning.

Ny teknologi

Kontakt

Forskere

Inger Marie Hagen og Sigurd M. Nordli Oppegaard
Fafo-rapport 2020:07
Kristine Nergaard
Hjemmekontor og digitale løsninger
Undersøkelse om hjemmekontor og bruk av digitale løsninger
Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19
Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19
Rolf K. Andersen, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2019:09
Marianne Jenum Hotvedt and Natalie Videbæk Munkholm
Fafo-paper 2019:06
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg
Digitale skillelinjer
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2018
Fafo-rapport 2018:36
Kristin Alsos, Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad og Torstein Nesheim
Fafo-rapport 2017:41
Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim
Fafo-notat 2016:23
Kristin Jesnes og Johannes Oldervoll
Delingsøkonomien møter den nordiske modellen
Faktaflak til Fafo-frokost 27. september 2016
Faktaflak
Mona Bråten
Fafo-rapport 2016:05
Tove Mogstad Aspøy og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2015:28
Jean-Louis Laville
The future of work
The debate in France
Fafo-rapport 309

Sigurd Martin Nordli Oppegaard

Regulating Flexibility: Uber’s Platform as a Technological Work Arrangement
Nordic Journal of Working Life Studies | 2020 | Download article

Jørgen Ingerød Steen, Johan Røed Steen, Kristin Jesnes and Rolf Røtnes

The Knowledge-intensive Platform Economy in the Nordic Countries | 2019 | Last ned hos Nordic Innovation / download PDF

Kristin Alsos, Kristin Jesnes og Beate Sletvold Øistad

Når sjefen er en app – delingsøkonomi i et arbeidsperspektiv | 2018 | Sammendrag / Abstract

Liv Helene Roverud, Tor Kristian Kjølvik, Torstein Nesheim og Kristin Jesnes

Mellomledd i oppdragsmarkedet | 2017 | Åpen tilgang / Open access

Kristin Jesnes & Sigurd M. Nordli Oppegaard (eds.)

Platform work in the Nordic models: Issues, cases and responses | 2020 | Web editionDownload PDF

Tuomo Alasoini, Tomas Berglund, ,Anna Hedenus, Anna Ilsøe, Trine Pernille Larsen, Stine Rasmussen, Johan Røed Steen, Pekka Varje

Digital Transformations of Traditional Work in the Nordic Countries | 2020 | Temanord 2020-540

Jon Erik Dølvik and Johan Røed Steen

The Nordic future of work
Drivers, institutions, and politics | 2018 | Last ned pdf / Download

Jon Erik Dølvik and Kristin Jesnes

Nordic labour markets and the sharing economy
Report from a pilot project | 2017 Download FULLTEXT02.pdf

Kristin Jesnes og Torstein Nesheim

Tar appene livet av bedriftene? | 2016

Kristin Jesnes og Torstein Nesheim

Formidlingsøkonomi, ikke delingsøkonomi | 2015