AVLYST: Erfaringer fra karriereveiledning for nyankomne flyktninger
Fafofrokost med rapportlansering Fafo, Borggata 2B, Oslo Torsdag 19. mars 2020, kl. 08.30–09.45 torsdag, 19 mars 2020

SEMINARET ER DESSVERRE AVLYST

For å bidra til å begrense koronasmitte har Fafo besluttet å avlyse våre planlagte arrangementer i mars måned.

Enkelte planlagte seminarer vil kunne bli arrangert på et senere tidspunkt – meld deg eventuelt på vår invitasjonsliste for fortløpende informasjon.

Spørsmål kan rettes til Fafos informasjonsavdeling:

* * *

Hvilke arbeidsmuligheter har flyktninger som bosettes i Norge, og hvordan kan de realiseres? Fafo og Agenda Kaupang har undersøkt to tiltak som skal hjelpe bosettingskommuner og nyankomne flyktninger å finne gode svar på dette: kompetansekartlegging og karriereveiledning. På denne Fafofrokosten blir funn fra den nye rapporten presentert og kommentert.

Resultatene viser at kompetansekartlegging før bosetting kan bidra til å gi nyankomne flyktninger et raskt og tilpasset opplæringstilbud. Karriereveiledning kan gjøre flyktninger bedre kjent med sine muligheter i Norge, men karriereveiledning raskt etter bosetting kan være krevende for noen.

Ny integreringslov
Det er et viktig mål i norsk integreringspolitikk at flyktninger som bosettes i Norge får brukt sin formelle og uformelle kompetanse i arbeidslivet. Myndighetene har derfor de senere årene forbedret kompetansekartleggingen av flyktninger som bosettes i Norge, og høsten 2019 er det utført flere forsøk med karriereveiledning av bosatte flyktninger. I regjeringens forslag til ny integreringslov foreslås det at karriereveiledning skal innføres som en rett og en plikt for alle nyankomne flyktninger som deltar i introduksjonsprogram.

Spørreundersøkelse
Fafo og Agenda Kaupang har gjennomført en spørreundersøkelse blant kommuner som bosetter flyktninger, og fulgt utprøving av karriereveiledning for bosatte flyktninger i regi av fire karrieresentre og utvalgte kommuner rundt om i landet.

Utprøvingen har vist at det er flere mulige framgangsmåter for å gi et tilbud om karriereveiledning til bosatte flyktninger: omtrent på samme måte som for andre brukere, eller med vekt på kompetanseoverføring til bosettingskommunene. Våre undersøkelser viser at karriereveiledningen bør være fleksibel for å ivareta flyktninger med ulike forutsetninger. I stedet for et strømlinjeformet opplegg, lykkes bosettingskommunene bedre når de tilpasser oppstart til når deltakerne er klare. For noen vil det gi mening å starte tidlig – før eller kort tid etter bosetting – mens andre kan ha et større utbytte av tilbudet på et senere tidspunkt.

Rapportlansering
På dette seminaret blir den nye Fafo-rapporten Kompetansekartlegging og karriereveiledning for nyankomne flyktninger presentert og kommentert. Vi skal også drøfte hvilke erfaringer staten, fylkeskommunene og kommunene bør ta hensyn til i utarbeidelse og implementering av karriereveiledning for de nyankomne. 

Praktisk info

Frokost (håndmat, frukt og kaffe/te) serveres fra kl. 08:15. Seminaret varer fra 08:30–09:45. Det er gratis og åpent for alle. Bindende påmelding.

Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. Google kart

Morten Stenstadvold Kjell Einar Frøseth-Vestli Marte Thomsen Clare Seville Nerina Weiss Hanne Cecilie Kavli Ragna Lillevik Jon Rogstad