Nordisk webinar: Norden etter korona – krise eller muligheter?
Fafo-seminar Fafo, Borggata 2B, Oslo Fredag 25. september 2020, kl. 09.00–10.00

Koronakrisen har rammet verden med full tyngde. Millioner er smittet, og mørketallene store. I skrivende stund er smittetallene økende i mange europeiske land. Hvilke utfordringer står de nordiske landene og den nordiske modellen overfor under og i kjølvannet av koronakrisen?

Dette er bakteppet for Fafos notat «Post korona – en ny fase for den nordiske modellen?», som er skrevet på oppdrag fra Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité, SAMAK. På seminaret overleveres og presenteres notatet, og det blir kommentarer fra representanter for de nordiske sosialdemokratiske partiene og landsorganisasjonene som utgjør SAMAK.

 

Jan Juul Christensen Peggy Hessen Følsvik Therese Guovelin Antton Rönnholm Kjersti Stenseng Tone Fløtten Sissel C. Trygstad Åsmund Arup Seip