Hvordan skape et trygt og inkluderende barnehage- og skolemiljø
Fafo-webinar Torsdag 15. april 2021, kl. 12:00–13:00 torsdag, 15 april 2021

Fafo presenterte funn fra en ny rapport hvor vi har evaluert ulike tiltak for å heve kompetansen om inkluderende læringsmiljøer. Fungerer eksisterende tiltak i praksis, og hva mener ansatte og ledere lokalt at de trenger mer kunnskap om? Hvordan sikre at de mange ulike tiltakene blir supplerende og ikke konkurrerende?

Det er bred enighet om nulltoleranse mot mobbing og krenkelser. Spørsmålet er hvordan inkluderende læringsmiljøer kan skapes. Kompetansen til de som jobber i skolen er opplagt viktig. Fafos nye studie viser at kvaliteten på kompetansetiltak er avgjørende, men at det lokale eierskapet er minst like viktig.

Det er ikke mangel på tiltak som er problemet, snarere å finne fram til tiltak som har de betingelsene som må til for faktisk å fremme lokal endring av praksis. Dette er temaet for rapporten og for dette webinaret hvor du fikk presentert Fafo-forskernes funn. Vi hadde invitert Utdanningsforbundet, en barne- og ungdomsarbeider og Oslo kommunes mobbeombud til en samtale om funnene, og avslutningsvis presenterte Utdanningsdirektoratet fremtidige tiltak.

Jon Rogstad Vanessa Riviere Kjerstin Owren Jens Garbo Reidun Antonsen Mathilde Bjørnset Marianne Takvam Kindt Beret Bråten Terje Olsen