Tariff eller tjenester? Arbeidsgivernes veivalg for det kollektive arbeidslivet
Fafo-webinar Torsdag 20. mai 2021, kl. 09.00–10.15 torsdag, 20 mai 2021

En av de sentrale rollene for norske arbeidsgiverorganisasjoner har vært å fastsette lønn og arbeidsvilkår gjennom å fremforhandle tariffavtaler med arbeidstakersiden. Mens organisasjonsgraden blant arbeidsgivere i privat sektor går opp, går likevel tariffavtaledekningen ned. Parallelt utvikler organisasjonene sine tjenestetilbud på andre områder enn det kollektive. Pandemien har også vist at politisk påvirkning fortsatt er en sentral oppgave. På dette webinaret spør vi: Hva vil være organisasjonenes rolle i fremtiden?

Med bakgrunn i data fra et prosjekt på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet, vil vi på dette webinaret presentere våre analyser om blant annet:

Vi har invitert representanter fra arbeidsgiverorganisasjonene for å diskutere hva som er organisasjonenes rolle i dag og hva som vil være de viktige oppgavene fremover. Vil rollen som kollektiv aktør fremdeles stå sterkt, eller vil organisasjonene utvikle seg i retning av rene interesseorganisasjoner?

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen vil åpne webinaret som ledes av forskningssjef Sissel C. Trygstad.

Program

Velkommen ved Tone Fløtten, daglig leder, Fafo

Innledning ved arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Panel

Tema for paneldiskusjonen

Møteleder: Sissel C. Trygstad, forskningssjef, Fafo

Fersk publikasjon

20775Fafo-rapporten «Arbeidsgiverorganisering og tariffavtaler» er forfattet av Kristin Alsos, Kristine Nergaard og Elin Svarstad på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Les rapportsammendrag og/eller last ned digital versjon av hele rapporten.

«Rapporten følges opp av en arbeidsgruppe mellom departementet og partene i arbeidslivet som vurderer ulike tiltak for å fremme et organisert arbeidsliv», skrev departementet da rapporten ble lansert i mars. (Arbeids- og sosialdepartementet, 09.03.21)

 

Torbjørn Røe Isaksen Nina Melsom Torgeir Kroken Stein Gunnes Tone Fløtten Kristine Nergaard Kristin Alsos Sissel C. Trygstad