Inn- og utleie av arbeidskraft – målemetoder og omfang
Fafo-seminar med notatlansering Fafo, Borggata 2B, Oslo Tirsdag 12. oktober 2021, kl. 14.00–15.15 tirsdag, 12 oktober 2021

Hvor mange arbeidstakere leies ut fra norske og utenlandske bemanningsforetak. Hvordan har utviklingen vært over tid? Hvilke bransjer bruker mest innleie? Og har vi nok informasjon til å tallfeste fenomenet inn- og utleie av arbeidskraft? På dette seminaret ble tall fra et nytt Fafo-notat presentert og diskutert.

Fafo har gransket hvordan størrelsen på bemanningsbransjen kan måles. På dette seminaret presenterer vi oppdaterte tall for omfanget av inn- og utleie av arbeidskraft. Organisasjonene som har initiert undersøkelsen skal kommentere tallene. Byggebransjen og deler av industrien skiller seg ut ved å bruke mye innleid arbeidskraft. Derfor inviterte vi arbeidsgiver- og arbeidstakersiden fra disse bransjene til å diskutere hva som kjennetegner situasjonen deres bransjer.

Program

Velkommen ved møteleder Kristin Alsos, forskningsleder, Fafo

Presentasjon av nytt notat ved Kristine Nergaard, forsker, Fafo. Presentasjon, inkl oppspill til de to panelsamtalene (pdf)

Kommentarer ved
Line Eldring, leder for samfunnspolitisk avdeling, Fellesforbundet
Even Hagelin, bransjedirektør Bemanning og Rekruttering i NHO Service og Handel

Panelsamtaler
Kristine Nergaard, Fafo ga oppspill til samtalene, som ble ledet av Kristin Alsos, Fafo

Panel, innleie i bygg:

Panel, innleie i industri:

Ny publikasjon

10354Det nye Fafo-notatet «Omfanget av inn- og utleie i norsk arbeidsliv. Målemetoder og omfang» er forfattet av Kristine Nergaard.

Les om, og last fritt ned, nettversjon av rapporten.

Prosjektet er utført på oppdrag fra Fellesforbundet og NHO Service og Handel.

 

Line Eldring Even Hagelien Siri Bergh Anne-Cecilie Kaltenborn Steinar Krogstad Carla A.M. Botten-Verboven Knut E. Sunde Knut Antvard Øygard Kristine Nergaard Kristin Alsos