Lifelong learning

We study lifelong learning with an emphasis on vocational skills and work-based learning. We are interested in skill formation systems and institutional conditions for learning.

The term lifelong learning encompasses learning in different venues for all age groups and includes formal, informal and non-formal learning. Lifelong learning has been an important research area at Fafo since the 1990s. We have focused on vocational training and work-based learning, but our research also includes kindergarten learning and adult participation in the formal education system. We study cooperation between education and labour market institutions and we are interested in the impact of different skill formation systems and training institutions on labour market participation and mobility. Our research is funded by trade unions and employers’ associations, education authorities and the Norwegian Research Council. Fafo has also participated in several projects funded by the EU Framework Programmes.

Lifelong learning

Contact

Researchers

Researcher
Research director
Research professor
Researcher on leave
Researcher
Researcher on leave
Ståle Østhus
Videreutdanning og mobilitet på arbeidsmarkedet
Data fra Lærevilkårsmonitoren sett i sammenheng med registerdata fra SSB
Fafo-rapport 2021:21
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Faforeport 2020:27
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2019:30
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:30
Ragnhild Steen Jensen og Nina K. Lidahl
Realkompetanse i varehandelen
En følgeevaluering
Fafo-notat 2018:10
Beret Bråten og Hanne Bogen
Målretting av gratis kjernetid
Erfaringer fra bydel Gamle Oslo, Drammen og Bergen
Fafo-rapport 2015:39
Tove Mogstad Aspøy og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2015:28
Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Grenser for utdanning
Rett til videregående opplæring for voksne
Fafo-rapport 2015:27
Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri
Lærevilkår i norsk arbeidsliv
Utjevning eller mot nye kompetansegap?
Fafo-rapport 2015:09
Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri
Rett til utdanning?
Grunnskoleopplæring og videregående opplæring som tiltak i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
Fafo-rapport 2014:34
Tove Mogstad Aspøy og Beret Bråten
Språklige rollemodeller
Hvordan barnehageansattes kompetanse om språk kan styrkes
Fafo-rapport 2014:07
Beret Bråten og Hedda Haakestad
Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid
Evaluering av et forsøk i seks barnehager
Fafo-rapport 2014:24
Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2013:51
Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen
Vilkår for læring i kommunene
En kartlegging av fire arbeidsfelt
Fafo-rapport 2013:35
Tove Mogstad Aspøy og Jon Rogstad
Det gamle landet og havet
Rekrutteringsbehov i maritim næring fram mot 2020
Fafo-rapport 2013:28
Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad
Det står mye på spill
En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid
Fafo-rapport 2012:44
Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:23
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fra sjø til land
Betydningen av sjøbasert erfaring i maritim næring fram mot 2020
Fafo-rapport 2012:22
Tove Mogstad Aspøy og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2012:17
Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2011:23
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström
Kunnskapsløftet – fra ord til handling
Sluttrapport fra evalueringen av et statlig program for skoleutvikling
Fafo-rapport 2010:01
Odd Bjørn Ure
Formal education in an informal Norwegian culture of enterprise training
Six cases collected from maritime and offshore environments
Fafo-paper 2010:21
Anna Hagen og Torgeir Nyen
Kompetanse – for hvem?
Sluttrapport fra evalueringen av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008»
Fafo-rapport 2009:21
Anna Hagen og Marjan Nadim
Hvordan kan kompetanse bidra til å holde folk i arbeid?
Delrapport 3 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv
Fafo-rapport 2009:10
Anna Hagen og Sveinung Skule
Fafo-rapport 2008:07
Anna Hagen og Aris Kaloudis
Kompetansepolitikk for kunnskapsnasjonen
Oppsummeringsnotat fra en seminarrekke
Fafo-notat 2008:14
Odd Bjørn Ure
Lifelong Learning in Norway
A Deflating Policy Balloon or an Act of Piecemeal Implementation?
Fafo-report 2007:30
Magne Bråthen, Torgeir Nyen og Anna Hagen
Fafo-rapport 2007:04
Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Anita Tobiassen og Dagfinn Hertzberg
Fafo-rapport 551
Åsmund Arup Seip
Kompetanse, lønn og arbeidstid
Regulering av arbeidsvilkår for lærere i Norden
Fafo-rapport 507
Winfried Ellingsen, Kari Folkenborg og Stig-Erik Jakobsen
Kompetansekrav i norsk landbruk
Behov, innhold og organisering
Fafo-rapport 463
Fafo-rapport 461
Jon Horgen Friberg og Anne Britt Djuve
Lifelong learning - Norwegian experiences 3
Qualification and labour market integration of immigrants and refugees
Fafo-paper 2004:22
Sveinung Skule og Odd Bjørn Ure
Lifelong learning - Norwegian experiences 2
Identification and validation of non-formal and informal learning
Fafo-paper 2004:21
Sveinung Skule
Lifelong learning - Norwegian experiences 1
The role of the social partners in developing and implementing lifelong learning policies
Fafo-paper 2004:20
Anna Hagen, Torgeir Nyen, Kari Folkenborg
Fafo-notat 2004:03
Odd Bjørn Ure og Sveinung Skule
Elektronisk kunnskapsnettverk og verktøy for livslang læring?
En evaluering av Norgesuniversitetets første virkeår
Fafo-notat 2003:02
Anna Hagen, Elin Svensen og Kari Folkenborg
Dokumentasjon av realkompetanse gjennom yrkesprøving
En kartlegging av erfaringer med kompetansedokumentasjon for flyktninger og innvandrere
Fafo-rapport 388
Sveinung Skule og Bjørn Andersen
Dokumentasjon av realkompetanse i teknologiindustrien
Evaluering av TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning for arbeidslivet
Fafo-rapport 363
Elin Svensen
En voksen krysser sitt spor
Motivasjon for deltakelse i grunnskoleopplæring
Fafo-rapport 340
Sveinung Skule og Anders N. Reichborn
Lærende arbeid
En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv
Fafo-rapport 333
Sigmund Aslesen
Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike
Utfordringer og hovedstrategier
Fafo-notat 2000:11
Bjørn Andersen, Anna Hagen og Sveinung Skule
Dokumentasjon av realkompetanse
Kommunesektoren som arbeidsgiver og skoleeier
Fafo-notat 2000:08
Lars-Henrik Johansen
Bak de store ord
Sammenlikninger av etter- og videreutdanning mellom bransjer og internasjonalt
Fafo-rapport 278
Lisbet Berg, Eivor Bremer Nebben og Åsmund Arup Seip
Etter- og videreutdanning i staten
En studie av ti statlige virksomheter
Fafo-rapport 268
Marit Egge
Innovation in Education – What Works?
Improving student motivation for lifelong learning
Fafo-paper 1999:14
Line Eldring og Sveinung Skule
Kompetansedokumentasjon for ingeniører
Praksis, behov og utfordringer
Fafo-notat 1999:16
Jens B. Grøgaard
Forsvaret mot arbeidsledighet 1997
Effekten av Voksenopplæringens kurstilbud under og etter militærtjenesten
Fafo-rapport 251
Anders N. Reichborn, Arne Pape og Kjersti Kleven
Papir på egen dyktighet
Dokumentasjon av realkompetanse fra arbeidslivet
Fafo-rapport 245
Knut Arild Larsen, Frode Longva, Arne Pape og Anders N. Reichborn
Bedriften som lærested
En gjennomgang av etter- og videreutdanning i norske bedrifter
Fafo-rapport 212
Leif E. Moland
Tidsfordriv og kompetanse
Mål, organisering og økonomi i norsk voksenopplæring
Fafo-rapport 152
Arne Pape
Kampen om kompetansen
Hva brukte vi utdanningseksplosjonen til?
Fafo-rapport 148
Leif E. Moland
Kompetanse eller tidsfordriv?
Opplysningsorganisasjonenes bidrag til norsk voksenopplæring
Fafo-rapport 120
Jens B. Grøgaard
Voksenopplæring i forsvaret
Vedlegg til rapport nr. 074
Fafo-rapport 075
Hanne Bogen og Jens B. Grøgaard
Forsvaret mot arbeidsledighet
En undersøkelse av ledighet blant vernepliktige soldater ved dimisjon
Fafo-rapport 074

Tove Mogstad Aspøy

Job quality through upskilling?
The case of the cleaning industry in the collective system of Norway

Journal of Education and Work

Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen & Oddbjørn Raaum

Economic returns to adult vocational qualifications

Journal of Education and Work

Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen

Lifelong learning and the continued participation of older Norwegian adults in employment

European Journal of Education

Richard dejardin, Dorothy Sutherland Olsen og Tove Midtsundstad

Active ageing and older learners – skills, employability and continued learning

European Journal of Education

Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen & Oddbjørn Raaum

Adult Vocational Qualifications Reduce the Social Gradient in Education

Social Inclusion

Anna Hagen Tønder & Tove Mogstad Aspøy

When Work Comes First: Young Adults in Vocational Education and Training in Norway

International Journal for Research in Vocational Education and Training

Svalund, J., G. B. Casinowsky, Dølvik, J. E. Håkansson, K,Jarvensivu, A., Kervinen, H., Møberg, R. J., Piirainen, T.

Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis

European Journal of Industrial Relations