Forum for innovasjon i velferd
 
Forum for innovasjon i velferd er Fafos arena for utvikling av ideer og nytenkning innenfor velferdsområdet.
Vi arrangerer en serie med åpne seminarer med mål om formidling av kunnskap og erfaringer mellom forskere, profesjonsutøvere og beslutningstakere. Dette er vår møteplass for nye måter å drive tjenesteutvikling og nybrottsarbeid innen velferdsfeltet.  

 

 Arrangementer, våren 2022:

Heltid-deltidskultur: Involvering på alle nivåer
Hvor og når: Fafo, 15. juni 2022, kl 0830-1500. 
Seminaret bygger på forskringsrådsprosjekt i samarbeid mellom Fafo, Fredrikstad kommune, Drammen kommune og Østensjø bydel i Oslo.  

 

Menneskene bak tallene – et nyansert blikk på bostedsløshet i Norge 
Hvor og når: Fafo, 10. mars 2022, kl 1100-1500
I dette seminaret retter fem forskere søkelyset mot menneskene bak bostedsløsetallene. Forskningen bidrar til en kunnskapsbasert dialog om innsatsen mot bostedsløshet fremover.

 

Involverende forskning  og demokratiseringspotensialer 
Hvor og når: Demokrati Garagen, København, 1. april 2022, kl 1700-1900
Boklansering for antologien Involving Methods in Youth Research - Reflections on Participation and Power. (Red. T. Wulf-Andersen, R. Follesø & T. Olsen). London: Palgrave-Macmillan.

KAI-frokost: Trenger vi nye trygdeordninger for unge?
Hvor og når: Fyrhuset, OsloMet, 27. april, kl 0800 
Frokostseminar, i samarbeid med Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI).
Klikk her for programside og mer informasjon. 

Informasjon og lenker til arrangementer oppdateres.
 

 

 

 

Forum for innovasjon i velferd

Forum for innovasjon i velferd er en faglig møteplass for forskere, profesjonsutøvere, politiske og administrative beslutningstakere og andre som har interesse for å drive innovasjon og utvikling av velferdstjenester og velferdspolitikken.

Innen ulike velferdsområder skjer det et betydelig utviklingsarbeid. Forum for innovasjon i velferd er Fafos arena for å dele erfaringer, til å identifisere utfordringer på velferdsfeltet og bidra til å  videreutvikle og spre gode løsninger. Fafo tar opp ulike temaer og problemstillinger med utgangspunkt i egen forskning, og inviterer til dialog om hvordan en kan fremme bedre og fremtidsrettede velferdsløsninger.

Forum for innovasjon i velferd skal bidra til felles kunnskapsutvikling og erfaringsformidling på mellom fagområder og profesjons­grenser, og være et laboratorium for ideer og nytenkning innenfor velferdsområdet.

Forum for innovasjon i velferd er deltaker i INNOFF, et nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor.

 

--

Bilder fra seminaret Menneskene bak tallene, 10, mars 2022:

 paneldisusjon2paneldiskusjon1 paneldiskusjon

 Fra boklansering, Involverende forskning  og demokratiseringspotensialer, Demokrati Garagen i København, 1. april 2022:

IMG 0273 2    forside

 

 

Bilder fra konferansen Heltid-deltidskultur: Involvering på alle nivåer, 15. juni 2022:

IMG 0555 2   IMG 0564 2 

    IMG 0582 2

 

orum for innovasjon i velferd

Kontakt

Forskere

Forskningsleder
Forsker
Forsker
Forsker
Seniorforsker
Seniorforsker
Forsker/Pensjonist
Forsker I, bistilling
Forsker