logo fafo 194x64
Hedda Flatø
+47 91604593

Forskningstema

Fullstendig CV og vedlegg

CV Hedda Flatø

Forsker (permisjon)

Doktorgradskandidat ved UiO, institutt for kulturstudier og orientalske språk

Master i statsvitenskap, Universitetet i Oslo (UiO), 2011

Arbeidsområder

Kina, velferdstjenester, offentlige goder, miljøbeskyttelse, helse, politisk legitimitet, folkelig støtte

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  • Flatø, H. & Zhang, H. (2016). Inequity in level of healthcare utilization before and after universal health coverage reforms in China: evidence from household surveys in Sichuan Province. International Journal for Equity in Health, 15(96).

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

Bøker

  • Flatø, Hedda, (2011), Access to Health in a Chinese Village: The State, the Market and Barriers to Care. Saarbrucken, VDM Verlag dr. Müller.

Konferansepaper

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

  • Hedda Flatø og Kristin Dalen (2015), «China’s Pension Reform: Towards Scandinavian-style universalism?» Fafo note.

  • Hedda Flatø (2014), “China’s Healthcare Reform: New leadership, new opportunities?”. Fafo note 2014.

  • Stave, Svein Erik and Hedda Flatø (eds.) (2014), Measuring Sustainable Development in China. Theoretical and Methodological Background of the Sustainable Well-being Index (SWI). Fafo report.

  • Flatø, Hedda and Per Martin Norheim-Martinsen (2012), “China’s emerging UN agenda”, brief for Norway’s Ministry of Foreign Affairs.

  • Flatø, Hedda and Temesgen, Amsale K. (2012), “Inequality and Development: The Use of Living Condition Surveys as Policy Tools” in Artikkelsamling. Finansiell åpenhet: Grep for å styrke demokrati og rettferdig fordeling. Utenriksdepartementet, pp 70-81.

Artikler, kronikker, debattinnlegg

  • Dalen, Kristin and Hedda Flatø (2012), “Står støtt etter skjelvet”, op.ed. in Dagens Næringsliv, July 21, 2012

     

Avhandlinger

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B