Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fafo-reports

Evaluation report
Fafo-report 2018:27
Tewodros Aragie Kebede
Fafo-rapport 2018:26
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
263,00 kr
Fafo-rapport 2018:25
Assistentenes rolle i barnehagene
En analyse av fagforbundenes innsats for å bedre rekrutteringen
Fafo-rapport 2018:24
Johan Røed Steen
Evaluering av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer
Fafo-rapport 2018:23
Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset
236,00 kr
First interim report
Fafo-report 2018:22
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand, Elisabeth Brodtkorb and Sidsel Sverdrup
270,00 kr
Fafo-report 2018:21
Huafeng Zhang, Mona Christophersen, Kristin Dalen, Jing Liu and Jon Pedersen
300,00 kr
Fafo-rapport 2018:20
Lise Lien og Hanne Bogen
306,00 kr
Fafo-rapport 2018:19
Rolf K. Andersen og Mona Bråten
180,00 kr
Fafo-rapport 2018:18
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Etter pensjonsreformen: effekter av ny folketrygd, AFP og tjenestepensjoner
Fafo-rapport 2018:17
Jon M. Hippe, Henrik Hammer og Hans Gunnar Vøien
En kunnskapsstatus
Fafo-rapport 2018:16
Silje Sønsterudbråten
269,00 kr
En analyse av ordninger i norsk arbeidsliv
Fafo-rapport 2018:15
Kristine Nergaard, Rolf K. Andersen, Kristin Alsos og Johannes Oldervoll
Fafo-rapport 2018:14
Johan Røed Steen, Johannes Oldervoll, Mikkel Myhre Walbækken og Rolf Røtnes
Fripoliseproblemet i det norske pensjonssystemet
Fafo-rapport 2018:13
Jon M. Hippe og Pål Lillevold
Fafo-rapport 2018:12
Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Den norske permitteringsordningen i et komparativt perspektiv
Fafo-rapport 2018:11
Jørgen Svalund og Johannes Oldervoll
Fafo-rapport 2018:10
Kristin Jesnes og Elin Svarstad
216,00 kr
Fafo-rapport 2018:09
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Første statusrapport, nullpunktsanalyse 2016
Fafo-rapport 2018:08
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Vegard Salte Flatval, Sara Andersson, Linn Sørensen Holst og Ketil Bråthen
<<  1 2 [34 5 6 7  >>