Arbeidsliv

Vi forsker på arbeidslivsreguleringer, kollektiv organisering og individuell atferd i arbeidslivet – og analyserer vilkårene for endringer, så vel som virkningene av dem.

Sentrale spørsmål er: 

  • Hvordan endres fordeling av makt, deltakelse, sysselsetting, inntekt og arbeidsvilkår mellom samfunnsgrupper? 
  • Hvilke utfordringer og krav til fornyelse av organisasjons- og reguleringsformer reiser disse endringene for partene i arbeidslivet – nasjonalt og internasjonalt?

Arbeidsinnvandring

EUs østutvidelser i 2004 og 2007 har ført til en stor arbeidsinnvandring til Norge. Svært mange har bosatt seg fast her i landet. ...

Den nordiske modellen

De nordiske landene troner øverst på internasjonale kåringer for levestandard, noe som forklares med den nordiske samfunnsmodellen. ...

Lokalt partssamarbeid

Samarbeidet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere på arbeidsplassene er et kjernepunkt i den norske arbeidslivsmodellen, ...

Lønns- og arbeidsvilkår

Historisk sett har norsk arbeidsliv vært kjennetegnet av små lønnsforskjeller og relativt gode arbeidsvilkår ...

Ny teknologi

Ny teknologi gjør det mulig å løse arbeidsoppgaver på bedre og mer effektive måter enn tidligere, men kan også endre ...

Organisering og tariffavtaler

Organisasjonene i arbeidslivet (partene), tariffavtaler og lønnsoppgjør utgjør det som kalles det kollektive arbeidslivet. ...

Nyheter fra arbeidsliv og arbeidsmarked

Ny rapport: Havner arbeidsretten under skyts i framtidas arbeidsliv?

mandag, 12 oktober 2020

Det Fafo-ledede prosjektet «The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models» gransker en rekke sider ved hvordan våre nordiske samfunn står rustet for framtida. Denne rapporten søker å avdekke hvorvidt det er behov for å tilpasse nordisk arbeidsrett til fremtidens arbeidsrelasjoner, og i så fall hvordan en slik tilpasning kan bevare reglenes formål og funksjoner. Særlig atypiske arbeidsformer står sentralt i rapporten. Oppdragsgiver er Nordisk Ministerråd.

– Svært vanskelig å måle diskriminering

mandag, 12 oktober 2020

– De færreste mennesker ønsker å diskriminere og tror heller ikke at de gjør det, selv når de gjør det. Det sier en av landets mest erfarne forskere på diskriminering, dr. polit. Jon Rogstad ved Fafo i et lengre intervju på Erfaringskompetanse.no.

Fafo skal kartlegge NOKUTs godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring

tirsdag, 06 oktober 2020

Uten godkjent utdanning har mange arbeidsinnvandrere i en årrekke jobbet som ufaglærte. En godkjenningsordning hadde vært etterspurt i flere år, blant annet fra partene i arbeidslivet, da den ble igangsatt i 2016.På oppdrag fra NOKUT skal Rolf Andersen, Anna Hagen Tønder og Ester Bøckmann kartlegge hvilken effekt ordningen har hatt.

– Barne- og ungdomsarbeiderne i arbeidslivets randsone

tirsdag, 29 september 2020

Det er et politisk mål at flere unge skal velge yrkesfaglig utdanning. Fagbrevet innen barne- og ungdomsarbeid – ett av de de mest populære utdanningsvalgene – innebærer for mange unge likevel en bratt vei til fast ansettelse og en inntekt å leve av. I denne artikkelen argumenterer Mona Bråten og Anna Hagen Tønder for at fagets svake stilling må ses i sammenheng med politiske beslutninger, profesjonskamp og et institusjonelt rammeverk som ikke støtter opp om fagarbeiderne, men snarere henviser dem til en randsone i arbeidslivet.