logo fafo 194x64

Fafo-reports

Digitale skillelinjer

Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2018
Fafo-rapport 2018:36
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg

A chance to qualify – experiences with the introductory programme for refugees

Brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet
Fafo-rapport 2018:35
Ragna Lillevik og Guri Tyldum

Seniorer i industrien – arbeidslivets slitere

Fafo-rapport 2018:34
Tove Midtsundstad

Seniorkompetanse i Arbeidstilsynet

Fafo-rapport 2018:33
Anne Inga Hilsen

When the job is put out to tender

Outsourcing av renhold i Forsvaret
Fafo-rapport 2018:32
Elin Svarstad og Sissel C. Trygstad

HMS og arbeidsmiljøarbeid

Hvordan kan arbeidsmiljøarbeidet i kommunal sektor styrkes?
Fafo-rapport 2018:31
Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen og Anne Inga Hilsen

Videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for styrere 2018

Fafo-rapport 2018:30
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg

Seksuell trakassering i hotellbransjen i Skandinavia

Erfaringer fra tre hoteller i Danmark, Norge og Sverige
Fafo-rapport 2018:29
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad

Verve og beholde

Forankring av LOs medlemsfordeler gjennom lokale LOfavørkomiteer
Fafo-rapport 2018:28
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund

Renholdsbransjen sett nedenfra

Fafo-rapport 2018:26
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard

Assistentenes rolle i barnehagene

Fafo-rapport 2018:25
Assistentenes rolle i barnehagene

Organisering i servicesektoren

En analyse av fagforbundenes innsats for å bedre rekrutteringen
Fafo-rapport 2018:24
Johan Røed Steen

«It takes a village»

Evaluering av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer
Fafo-rapport 2018:23
Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset

Nordic 0 – 24 collaboration on improved services to vulnerable children and young people

First interim report
Fafo-report 2018:22
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand, Elisabeth Brodtkorb and Sidsel Sverdrup

Reconstructing a future: Ten years after the Wenchuan earthquake

Fafo-report 2018:21
Huafeng Zhang, Mona Christophersen, Kristin Dalen, Jing Liu and Jon Pedersen
<<  1 [23 4 5 6  >>  

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B