Skip to main content

Flytting etter bosetting - årsaker og konsekvenser (FLYTTKON)

To english version

To english version
Fafo og Oslo Economics gjennomfører et prosjekt som vil gi bedre innblikk i årsaker til og konsekvenser av sekundærflytting blant flyktninger bosatt i norske kommuner. Overordnet ønsker vi å belyse sammenhenger mellom flyktningers migrasjonsbeslutninger, styrt og spredt bosetting, og kommunenes integreringstiltak.

Vi undersøker:

 • Hvordan personlige, relasjonelle, strukturelle og materielle faktorer virker sammen og påvirker flyktningenes behov for eller ønsker om å flytte videre eller å bli.
 • I hvilken grad strukturelle forhold og integreringstiltak i kommunene påvirker hvor flyktningene flytter fra og til.
 • Hvilke konsekvenser sekundærflytting kan ha for integrering av flyktninger og deres familier, både på kort og lengre sikt.
 • Hvilke konsekvenser sekundærflytting har for tjenester og integreringsarbeidet i tilflytningskommuner og fraflyttingskommuner.
 • Hvordan bosettings- og integreringsarbeidet kan gjøres mer treffsikkert for å redusere sekundærflytting og de negative konsekvensene av sekundærflytting.

Dette vil svare på gjennom en kombinasjon av ulike analyse- og datainnsamlingsstrategier.

Resultatene vil publiseres i en Fafo-rapport ved prosjektets slutt.

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  mai 2024
 • Avsluttes:
  april 2025

Oppdragsgiver

Partnere

Bærekraftsmål