Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fafo-reports

HMS-utfordringer for medlemmer i fem forbund
Fafo-rapport 2018:07
Mona Bråten
An analysis of Norwegian policies from 2011 to 2017
Fafo-report 2018:06
Anne Hatløy and Tone Sommerfelt
Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige
Fafo-rapport 2018:05
Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen
319,00 kr
Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Fafo-rapport 2018:04
Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen
344,00 kr
Evaluering av et tiltak for innvandrere som vil starte egen bedrift
Fafo-rapport 2018:03
Ragna Lillevik og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2018:02
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
198,00 kr
Rekrutteringspraksis blant virksomheter i det statlige mangfoldsnettverket
Fafo-rapport 2018:01
Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
250,00 kr
Fafo-rapport 2017:41
Kristin Alsos, Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad og Torstein Nesheim
252,00 kr
Fafo-rapport 2017:40
Inger Marie Hagen
A scoping study concerning knowledge about trends and sub-variations
Fafo-report 2017:39
Anne Kielland, Anne Hatløy, Tone Sommerfelt, Tewodros Aragie Kebede and Kathleen M. Jennings
En pilotstudie av alkoholmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere i Norge
Fafo-rapport 2017:38
Åsmund Arup Seip
En følgeevaluering av innsattes tilgang til NAV-tjenester
Fafo-rapport 2017:37
Inger Lise Skog Hansen
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2017
Fafo-rapport 2017:36
Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
Erfaringer fra bygg og anlegg
Fafo-rapport 2017:35
Mona Bråten og Rolf K. Andersen
210,00 kr
Ytelsesulv i hybridfåreklær?
Fafo-rapport 2017:34
Geir Veland og Pål Lillevold
220,00 kr
Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring
Fafo-rapport 2017:33
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad
244,00 kr
Fafo-rapport 2017:32
Silje Andresen, Anne Hege Strand og Anne Mette Ødegård
254,00 kr
Hva virker – for hvem?
Fafo-rapport 2017:31
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten
422,00 kr
Fafo-rapport 2017:30
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
224,00 kr
Fafo-rapport 2017:29
Sol Skinnarland og Leif E. Moland
<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>