Arbeidsliv

Vi forsker på arbeidslivsreguleringer, kollektiv organisering og individuell atferd i arbeidslivet – og analyserer vilkårene for endringer, så vel som virkningene av dem.

Sentrale spørsmål er: 

  • Hvordan endres fordeling av makt, deltakelse, sysselsetting, inntekt og arbeidsvilkår mellom samfunnsgrupper? 
  • Hvilke utfordringer og krav til fornyelse av organisasjons- og reguleringsformer reiser disse endringene for partene i arbeidslivet – nasjonalt og internasjonalt?

Nyheter fra arbeidsliv og arbeidsmarked

Rett fram – ny vei mot heltidskultur

torsdag, 26 mars 2020

Norges forskningsråd har bevilget 5,4 millioner til Fafo for forskning på nye metoder som kan hjelpe kommunene i arbeidet for å utvikle en heltidskultur helse- og omsorgstjenestene. Prosjektet «Rett fram – en ny vei mot heltidskultur» gjennomføres i samarbeid med kommunene Drammen, Fredrikstad og Bydel Østensjø i Oslo. Dette er en oppfølging av et forprosjekt som har pågått i to år. Prosjektet ledes av forskerne Leif E. Moland og Ketil Bråthen.

Dagpengetiltak: – Endringene kan bli stående etter krisa

torsdag, 26 mars 2020

Fafo-forsker Jørgen Svalund har aldri før sett en krise som rammer både arbeidslivet og samfunnet vårt så bredt.

– Fra forskningen vet vi at ved store brudd og kriser kan det skje endringer det er størrelser på. De er raske og store, sier han til FriFagbevegelse.

Svalund tror at noen av de sosiale tiltakene man har sett nå under koronakrisa, kan ende opp med å bli permanente tiltak.

Korona-krisa: Mister vi nå våre gode hjelpere – for godt?

torsdag, 19 mars 2020

De har tatt de tunge og ofte dårlige betalte jobbene som har holdt Norges hjul i sving de siste 15 årene. Hva gjør vi nå når grensene stenges for arbeidsinnvandrerne og deres arbeidskraft? Og må de igjen ta den største økonomiske støyten?

Permittering – hvordan fungerer ordningen?

mandag, 16 mars 2020

Svært mange er nå i den vanskelige situasjonen at de enten må permittere sine ansatte eller selv bli permittert fra jobben. Stortinget iverksetter på sin side tiltak som myker opp de ordinære reglene. I denne artikkelen samler vi informasjon om hva permitteringer er, hvordan ordningen fungerer og bakgrunn og historikk.