Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Ragna Lillevik

Forsker

    Master i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Forskningstema:
Det flerkulturelle samfunnet, Asyl og migrasjon

Innvandring og integrering, demokratiske rettigheter og politisk deltagelse, islam i Europa.

Doktorgradsstipendiat i prosjektet "Muslim Politics and Governance of Islam:
Interactions of Structure and Culture in Multireligious Europe".

+47 41641637