logo fafo 194x64

Summaries

A long way towards full-time employment


Use link below for full report in original language
Leif E. Moland og Per Schanche
Evaluering av tre pilotprosjekter i Bodø kommune
Fafo-rapport 2019:08

Employment among young people with disabilities


Use link below for full report in original language
Lise Lien, Jørgen Svalund og Leif E. Moland
En kartlegging av et utvalg NAV-prosjekter
Fafo-rapport 2018:46

Violations of the regulations pertaining to fixed-term employment and temporary agency work. Sub-report


Use link below for full report in original language
Ann Cecilie Bergene, Kristine Nergaard og Jørgen Svalund
Delrapport
Fafo-rapport 2018:47

Knowledge of the pension system


Use link below for full report in original language
Ståle Østhus
Resultater fra tre surveyundersøkelser blant arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte i privat sektor
Fafo-rapport 2019:02

Evaluation of The escalation plan for the field of drugs and addiction Second status report


Use link below for full report in original language
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen
Andre statusrapport
Fafo-rapport 2018:44

In the absence limit’s blind spot


Use link below for full report in original language
Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Evaluering av fraværsgrensen i videregående opplæring. Delrapport 2
Fafo-rapport 2018:41

Migration, parenting and social control


Use link below for full report in original language
Jon Horgen Friberg og Mathilde Bjørnset
Fafo-rapport 2019:01

Local bargaining under new conditions


Use link below for full report in original language
Bård Jordfald
Fafo-rapport 2018:45

Evaluation of pilot projects with alternative training models


Use link below for full report in original language
Mathilde Bjørnset, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2018:42

How to create late career development


Use link below for full report in original language
Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2018:40

Older workers in manufacturing industries


Use link below for full report in original language
Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 2018:34
[12 3 4  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B