logo fafo 194x64

Summaries

Continuing education and training in collective agreements in the public sector


Use link below for full report in original language

A chance to qualify – experiences with the introductory programme for refugees


Use link below for full report in original language
Ragna Lillevik og Guri Tyldum
Brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet
Fafo-rapport 2018:35

Recruit and maintain – the role of the local membership benefit committees in LO


Use link below for full report in original language
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund
Forankring av LOs medlemsfordeler gjennom lokale LOfavørkomiteer
Fafo-rapport 2018:28

Continuing education for kindergarten teachers and management training for kindergarten heads 2017/2018


Use link below for full report in original language
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:30

Sexual harassment in the Scandinavian hotel industry. Experiences from three hotels in Denmark, Norway and Sweden


Use link below for full report in original language
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad
Erfaringer fra tre hoteller i Danmark, Norge og Sverige
Fafo-rapport 2018:29

Recruitment and organising efforts in the service sector


Use link below for full report in original language
Johan Røed Steen
En analyse av fagforbundenes innsats for å bedre rekrutteringen
Fafo-rapport 2018:24

A safe place to wait. Care practices in reception centres for unaccompanied minor asylum seekers


Use link below for full report in original language
Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen
Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige
Fafo-rapport 2018:05

From participation to empowerment


Use link below for full report in original language
Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen
Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Fafo-rapport 2018:04

Efforts to ensure girls’ rights and gender equality in Norwegian development policies


Use link below for full report in original language
Anne Hatløy and Tone Sommerfelt
An analysis of Norwegian policies from 2011 to 2017
Fafo-report 2018:06

Entrepreneurship training for immigrants who wish to establish their own businesses


Use link below for full report in original language
Ragna Lillevik og Silje Sønsterudbråten
Evaluering av et tiltak for innvandrere som vil starte egen bedrift
Fafo-rapport 2018:03

Follow up of apprentices in Akershus


Use link below for full report in original language
Rolf K. Andersen og Silje Andresen
Fafo-rapport 2016:31

The use of local special collective agreement agreements


Use link below for full report in original language
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:02
<<  1 2 [34  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B