Fafo-notater

Rapportsøk

Elias Nosrati, Anne Hege Strand, Lise Lien og Louisa Cheng Seifert
Tillitsreformen i offentlig sektor
Rommet mellom offentlig ansattes skjønnsutøvelse og brukernes behov for likeverdige tjenester
Fafo-notat 2022:10
Jon Erik Dølvik
Fafopaper 2022:13
Jing Liu, Ingunn Bjørkhaug, Hedda Flatø and Anne Kielland
Children with disabilities during Covid-19. Tabulation report
Survey Data from rural Niger in 2019 and 2022
Fafopaper 2022:11
Anne Inga Hilsen, Rolf K. Andersen, Helge Dønnum og Jonas Lurås Hammer
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Helt fram mot heltidskultur
Underveisrapportering fra et innovasjonsprosjekt
Fafo-notat 2022:08
Elin Svarstad og Bjorn Dapi
Fafo-notat 2022:07
Svein Erik Stave
Handling med mening
Verktøy for en mer samstemt politikk for bærekraftig utvikling
Fafo-notat 2022:03
Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Variasjon innenfor satte rammer
Nasjonal lederutdanning for styrere. Delnotat 1
Fafo-notat 2022:01
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Finansiering av lærlinger
En diskusjon av styrker og svakheter ved ulike ordninger
Fafo-notat 2021:23
Jon Helgheim Holte, Tom E. Markussen og Terje Olsen
Fafo-notat 2021:21
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Fafopaper 2021:21
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
LOs tillitsvalgtpanel om hjemmekontor
Resultater fra juni 2021
Fafo-notat 2021:20
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2021:19
Fafo-notat 2021:18
Kristine Nergaard
Fafo-notat 2021:17
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Fafo-notat 2021:15
Fafo-notat 2021:16
Rolf K. Andersen og Sissel C. Trygstad
Styrke i krevende tider
Om arbeidsforhold, samarbeid og medbestemmelse blant Unios tillitsvalgte under koronapandemien
Fafo-notat 2021:13
[12 3 4 5  >>