Aktive prosjekter

LOs tillitsvalgtpanel


Fafo-utgivelser

Faktaflak
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen

Fafo-notat 2021:20
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Resultater fra juni 2021

Faktaflak
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen


Fafo-notat 2020:07
Rolf K. Andersen, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård
Oppsummering av resultater, del 1

Fafo-notat 2019:28
Anne Mette Ødegård

Fafo-notat 2019:27
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen

Prosjektledelse

Anne Mette Ødegård

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

mai 2014